Rozvodne a transformovne

Zaisťujeme výstavbu, rekonštrukcie, modernizácie rozvodní a transformovní, výmenu elektromerov. Zákazky pokrývame kompletne od projektu po montáž.
Sme zmluvným partnerom spoločností ČEZ Distribučné služby, s.r.o. a E.ON Servisné, s.r.o., pre ktoré vo vybraných regiónoch zaisťujeme výmenu elektromerov.
Používame špecifické technológie, ako je napr. softvér PRIMTECH 3D (program umožňuje projekciu v 3D).
Činnosť smerujeme na český trh aj do zahraničia – predovšetkým do Holandska, Belgicka, Rakúska a Nemecka.

Opravy a recyklácie transformátorov

Naša činnosť zahŕňa:

 • generálna revízia distribučných transformátorov výkonového radu 50–1600 kVA a napätia 6–35 kV;
 • generálne opravy distribučných transformátorov výkonového radu 50–1600 kVA a napätia 6–35 kV;
 • čiastkové opravy samostatne opraviteľných častí transformátora (priechodky, ventil, olejoznak…);
 • skúšky a výmena transformátorového oleja;
 • preskúšanie transformátora a zistenie závad;
 • výmeny transformátorov a údržba TS vo vypnutom stave;
 • vzorkovanie transformátorového oleja na PCB a vykonanie evidencie zariadenia;
  kontrola a údržba trafostanice pri zapnutom/vypnutom stave;
 • ekologická likvidácia transformátorov;
 • výkup starších transformátorov schopných prevádzky, nefunkčných transformátorov, použitého transformátorového oleja;
 • predaj nového transformátorového oleja, sušeného filtrovaného transformátorového oleja;
 • repasovaných transformátorov vyrobených s orientovanými plechmi, nových transformátorov v hermetickom prevedení. Vlastníme osvedčenie Asociácie skúšobní vysokého napätia a tiež certifikát – Vzorkovanie pre účely evidencie zariadení s obsahom PCB.