Elektromontáže vvn

Zaisťujeme kompletnú montáž vonkajších a káblových vedení veľmi vysokého napätia (vvn) a pohotovostnú havarijnú službu pre vedenie vvn.
Vieme pracovať za špecifických podmienok, medzi ktoré patrí napríklad práca v blízkosti napätia. Zaistíme bezpečné ťahanie vodičov cez cestné a železničné trate bez nutnosti výluk a inštalácie Náhradnej prenosovej trasy (NPT) – tzv. núdzových stožiarov v prípade porúch či opráv všetkých typov vedenia.

Elektromontáže nn, vn

Zabezpečujeme kompletnú montáž vonkajších a káblových vedení nízkeho (nn) a vysokého napätia (vn), inštaláciu a údržbu verejného, vonkajšieho a dekoratívneho osvetlenia, montáž verejného rozhlasu a pohotovostnú havarijnú službu pre vedenie nn, vn.
Pracujeme za špecifických podmienok v blízkosti napätia a vieme zaistiť bezpečné ťahanie vodičov cez cestné a železničné trate bez nutnosti výluk.
Elektromontáže všetkých napäťových úrovní pokrývame na slovenskom trhu aj v zahraničí.