Archivy
Dlhá 923/88B, 010 09 Žilina

Divízie

DIVÍZIE

Divízia Konštrukcie

zhotovovanie dielenskej dokumentácie pre:
-nové typové rady priehradových stožiarov pre energetiku
-sanácie a prestavby existujúcich elektrických stožiarov
-telekomunikačné stožiare
-špeciálne oceľové konštrukcie

konštruovanie podľa EN 50341, technických špecifikácií a podkladov zákazníka

software: AutoCAD Mechanical, Inventor


Ing. Andrea Urbaníková

Tel.: +421 413 219905
Mob.: +421 911 795 859
E-mail: andrea.urbanikova@omexom.sk

Divízia montáže vedení VVN, VN, NN

zakladanie

montáž stožiarov

ťahanie fázových vodičov

sanácie oceľových konštrukcií


Žilinská 790/17
01 701 Považská Bystrica

František Zaťko

Mob.: +421 911 795 856
E-mail: frantisek.zatko@omexom.sk