Inovácie

V rámci našej činnosti neustále hľadáme nové moderné postupy, využívame moderné inovatívne technológie a sami sa podieľame na technologickom vývoji.
Vývoju vlastného programu sa venujú špecialisti projektanti. Jedná sa o program na mechanické správanie vodičov a jeho prepojenie s programom na výpočet statiky stožiarov. Od roku 2010 tiež pravidelne spolupracujeme na vytváraní normy PNE33 3300 a nového národného normatívneho aspektu k norme ČSN EN 50 341.
Inovácie sú najprogresívnejšie v oblasti chytrých technológií. Ani tu nie sme pozadu. Projekt Smart City Polygon spoločnosti OMEXOM GA Energo sa môže pochváliť Cenou verejnosti, ktorú získal v novembri 2018 v súťaži Český energetický a ekologický projekt – stavba – inovácia roka (ČEEP).