Elektromontáže

Kompletná montáž vonkajších a kabelových vedení všetkých napäťových úrovní.

Rozvodne a transformovne

Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia rozvodní a transformovní a výmena elektromerov.

Projekty

Projektová dokumentácia a statické posudky pre výstavbu elektrického vedenia.

SMART riešenia

Kompletná realizácia systému Smart City od projektu po montáž.

Inovácie

Nové moderné postupy, inovatívne technológie a podpora technologického vývoja.

Pobočky spoločnosti