Čo je to Etická linka?

Etická linka je súčasťou Protikorupčného programu spoločnosti OMEXOM Slovensko s.r.o.

Bola zriadená ako jeden z nástrojov (komunikačných kanálov), ktorý umožní oznámiť zistené neetické, nekorektné, protiprávne či iné konanie, ktoré je v rozpore s etickým kódexom a ďalšími dokumentmi Protikorupčného programu spoločnosti. Využívanie Etickej linky je úplne dobrovoľné a diskrétne.

Účelom Etickej linky je zaistiť ochranu jednotlivých práv zamestnancov, ale taktiež ochrániť spoločnosť pred nezákonnou alebo nelegitímnou činnosťou nielen súkromných, ale aj verejne činných osôb.

Ako sa oznámenia spracúvajú?

Vzhľadom na to, že Etická linka je určená primárne na podanie informácií, ktoré nie je možné z rôznych dôvodov oznámiť verejne alebo priamo, je jej použitie úplne diskrétne a dobrovoľné. Prijaté oznámenia prijíma a vyhodnocuje Compliance manažér v súlade s protikorupčným programom spoločnosti.

Ako je zaistená diskrétnosť podaného oznámenia?

Aplikácia Etická linka umožňuje podať podnet úplne anonymne aj bez zadania kontaktných údajov.

Ako je možné zistiť výsledok podaného oznámenia?

Ak na seba zanecháte kontakt, bude Vás o výsledku šetrenia informovať Compliance manažér.

ETICKÁ LINKA (Whistleblowing hotline)