Jožo Ráž podporil aukciu pre detské centrum Chovánek. Výnos bol 625 tisíc Kč.

Ľadové vína s vlastnoručným podpisom frontmana skupiny Elán Joža Ráža a obrazy výtvarníčky Dany Raunerové – taká bola ponuka predmetov na aukciu, ktorá sa konala v prospech brnenského Chovánka – detského centra rodinného typu. Atraktivitu aukcie ešte zvyšovala osobná účasť Joža Ráža a skupiny Elán. Dražbu pripravila elektromontážna spoločnosť GA Energo technik, ktorá v Brne prevádzkuje jednu zo svojich pobočiek. Šek z rúk generálneho riaditeľa spoločnosti Zdeňka Židka prevzala riaditeľka detského centra Eva Spáčilová Pilátová.

Detské centrum Chovánek sa stará o deti od narodenia do troch rokov, vrátane detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Jeho súčasťou je aj Zariadenie pre deti vyžadujúce okamžitú pomoc vo veku od narodenia do 18 rokov. Zároveň ponúka ďalšie služby, ktorými sú napr. rehabilitačná starostlivosť, respitné pobyty, komplexná poradenská starostlivosť pre rodičov (biologických aj adoptívnych) a opatrovateľov. Tiež poskytuje ubytovanie a pomoc matkám v ťažkej životnej situácii. Centrum sa aktuálne stará o 74 detí. „Naším zriaďovateľom je Štatutárne mesto Brno, napriek tomu sú sponzorské dary a iná finančná a materiálna pomoc pre nás veľmi dôležité a sme za ne vďační. Umožňujú nám realizovať veľa projektov nad rámec rozpočtu. Prostriedkami získanými z aukcie splníme veľký sen našich detí, ktorým je krytý záhradný bazén,“ popisuje riaditeľka centra a dodáva, že ju výsledná čiastka veľmi príjemne prekvapila.

Charitatívna aukcia bola vyvrcholením slávnostného večera usporiadaného pri príležitosti oznámenia ďalšieho rozvoja spoločnosti GA Energo technik a jej slovenskej dcérskej spoločnosti Omexom Slovensko. „Podpora sociálnych aktivít zameraných na starostlivosť o deti je už veľa rokov súčasťou našej firemnej filozofie. Preto pravidelne finančne podporujeme v mieste sídla našej centrály Detské centrum Plzeň, ktorému sme behom osemročnej spolupráce poskytli už takmer 4 milióny korún. Rovnakú spoluprácu by sme chceli nadviazať vo všetkých jedenástich regiónoch, v ktorých sídlia naše pobočky,“ uzatvára Židek.