Archivy
Dlhá 923/88B, 010 09 Žilina

Smart riešenie na kľúč

Project Description

 

 

 

Smart City – Chytré mesto je také mesto, kde sa ľuďom žije lepšie, mesto, ktoré neplýtva energetickými zdrojmi, ktoré nezaťažuje životné prostredie, kde sa cítime bezpečnejšie.

Systém Smart City zahrňuje všetku mestskú infraštruktúru. Je postavený na digitálnych technologiach, vďaka ktorým je možné systém optimálne prevádzkovať. Spätná väzba, ktorú tieto technológie poskytujú, umožňuje jednotlivé súčasti efektívne nastaviť. Jedine tak je možné dosiahnuť kvalitnej prevádzke celého systému pri maximálnych úsporách.

Prejsť na stránky SMART City Polygon

Základné stavebné prvky Smat city

  • Inteligentná škola
  • Doprava a parkovanie
  • Inteligentné osvetlenie
  • Nabíjacia stanice pre elektromobily
  • Inteligentné riadenie verejného priestoru a bezpečnosť
  • Inteligentné ovládanie budov
  • Dátové centrum

Spoločnosť OMEXOM GA Energo pokrýva svojou dodávkou kompletnú realizáciu systému Smart City – od štúdie uskutočniteľnosti, cez projektovú prípravu, inštaláciu, zaškolenie až po následný servis a údržbu.

Každá dodávka je realizovaná individuálne podľa špecifických potrieb zákazníka. Vhodné technológie sú volené s ohľadom na už inštalované systémy, aby bola dosiahnutá maximálna kompatibilita.

Smart City Polygon

Spoločnosť OMEXOM GA Energo sa stala spoluautorom unikátneho technologického projektu Smart City Polygon.

V areály spoločnosti je simulovaná prevádzka verejnej infraštruktúry, ktorý je riadený technológiami Smart City. Cieľom projektu je propagácia smart technologií a ich aplikácia na bežný chod miest a obcí. Polygon je prístupný verejnosti formou komentovaných prehliadok.

Druhým autorom projektu je spoločnosť E.ON Česká republika.

Podrobnosti o projekte a možnosť rezervácie prehliadky nájdete na stránkach www.smartcitypolygon.cz.

Project Details