Archivy
Dlhá 923/88B, 010 09 Žilina

Opravy a recyklácia transformátorov

Project Description

TRANSFORMÁTORY

Rozsah činností:

 • generálna revízia distribučných transformátorov výkonovej rady 50 – 1600 kVA a napätia 6 – 35 kV
 • generálne opravy distribučných transformátorov výkonovej rady 50 – 1600 kVA a napätia 6 – 35 kV
 • čiastkové opravy samostatne opraviteľných častí transformátorov (priechodky, ventil, olejoznak…)
 • skúšky a výmena transformátorového oleja
 • preskúšanie transformátorov a zistenie závad
 • výmeny transformátorov a údržba TS vo vypnutom stave
 • vzorkovanie transformátorového oleja na PCB a vykonanie evidencie zariadenia
 • kontrola a údržba trafostanice pri zapnutom/vypnutom stave
 • ekologická likvidácia transformátorov
 • výkup
  • starších transformátorov schopných prevádzky
  • nefunkčných transformátorov
  • použitého transformátorového oleja
 • predaj
  • nového transformátorového oleja
  • sušeného filtrovaného transformátorového oleja
  • repasovaných transformátorov vyrobených s orientovanými plechmi
  • nových transformátorov v hermetickom prevedení

 

Certifikácia a osvedčenie

Osvedčenie Asociácie skúšobní vysokého napätia

Certifikát – Vzorkovanie pre účely evidencie zariadenia s obsahom PCB

Project Details