Archivy
Dlhá 923/88B, 010 09 Žilina

Rozvodny, transformovny

Project Description

ROZVODNE A TRANSFORMOVNE

Rozsah činností:

  • výstavba, rekonštrukcia, modernizácia rozvodní a transformovní
    • kompletné pokrytie zákaziek – projekčne aj montážne
  • výmena elektromerov
    • spoločnosť je zmluvným partnerom spoločností ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a E.ON Servisní, s.r.o., pre ktoré vo vybraných regionóch zaisťuje výmenu elektromerov

 

Špecifické technológie:

  • software PRIMTECH 3D
    • program umožňuje projekciu v 3D

Uvedené činnosti zaisťujú: Divízia Rozvodne Projekty a Divízia Rozvodne Montáže.

Obidve divízie sídlia v Brne, Divízia Rozvodne Projekty má naviac pobočku v Prahe.

Činnosť divízií je smerovaná na český trh a do zahraničia – predovšetkých do Holandska, Belgicka, Rakúska a Nemecka.

Project Details